Udskriv

Healing & udvikling

Et individuelt forløb af længere eller kortere varighed, hvor målet er gennem samtale og heling at hele psykiske ubalancer og styrke krop- psyke samspillet. Det kan være med til at giver dig fodfæste og redskaber til at frigøre dig fra uhensigtsmæssige følelser, tanker og handlemønstre, så du oplever større glæde, frihed og ro i sindet, samt genfinder evnen til at mærke, hvad der er godt og væsentligt for dig.

Det vil ofte være naturligt at inddrage drømmetydning og/eller Bach's blomsterremedier i processen, hvis det ønskes.