Drømmetydning som vejledning

Jeg tager udgangspunkt i en aktuel udfordring, som du gerne vil have en dybere forståelse af.

Hvorfor drømmer vi, og hvordan kan vi lære at forstå drømmenes budskaber?

Drømmene er din indre vejlederes stemme.

De kan vise dig vej ud af problemområder, som du i vågen tilstand ikke kan få øje på.

Drømmene kan være en afgørende hjælp i krise situationer, eller når du stå overfor valg, men også i hverdagen er drømmene med til at give dig retning i livet og fornemmelse for dit væsens kerne.

Du vil blive præsenteret for en kreativ metoder til at “åbne” en drøm gennem tegning/maling. En metode, som går bagom bevidsthedens kontrol, og gør det ubevidste synligt.

Endvidere vil du få nogle ideer til, hvordan du husker dine drømme, og søger svar på en bestemt problemstilling.